Laatste nieuws

Inzicht in het veen

In het veenweidegebied rondom Aldeboarn, Friesland, gebruiken agrariërs en het Wetterskip de Aqua Pin om de grondwaterstand in het veen te meten. Naast de vijftien Aqua Pinnen zijn ook meetpunten in de naburige sloten geplaatst, ...


Lees verder >

Nieuwe functionaliteit dashboard

Recent zijn er vijf nieuwe functies toegevoegd aan het dashboard van Boeren Meten Water. Een overzicht. Kleuren duiden meetwaardes in de grafieken en geven aan of de metingen bijvoorbeeld nat, normaal of droog zijn, of ...


Lees verder >

Vernieuwd platform NZGmeet online

De afgelopen jaren hebben agrariërs in de kop van Noord-Holland zelf gemeten aan zoutgehalten in sloten en boezems om zo de waterkwaliteit voor beregening in de gaten te houden. De metingen waren zichtbaar dankzij het ...


Lees verder >

  • Boeren meten water nieuws

“Jeetje, is het hier zó zout?”

Boeren die deelnemen aan het project ‘Boeren Meten Water’ gaan regelmatig op excursie. In januari 2019 bezochten boeren uit Franekeradeel de ‘Spaarwater’ pilot in het Groningse Hornhuizen. Daar bekeken ze een anti-verziltingsdrainage en konden ...


Lees verder >