Laatste nieuws

Animaties dashboard gereed

Heeft u als gebruiker van een AquaMobile en/of AquaPin behoefte aan een nadere uitleg over het dashboard? Kijk dan voor een uitgebreide set animatiefilms op www.boerenmeterwater.nl/instructiefilms Het dashboard (Fixeau-platform) van Boeren Meten Water maakt meetgegevens ...


Lees verder >

Inzicht in het veen

In het veenweidegebied rondom Aldeboarn, Friesland, gebruiken agrariërs en het Wetterskip de Aqua Pin om de grondwaterstand in het veen te meten. Naast de vijftien Aqua Pinnen zijn ook meetpunten in de naburige sloten geplaatst, ...


Lees verder >

Nieuwe functionaliteit dashboard

Recent zijn er vijf nieuwe functies toegevoegd aan het dashboard van Boeren Meten Water. Een overzicht. Kleuren duiden meetwaardes in de grafieken en geven aan of de metingen bijvoorbeeld nat, normaal of droog zijn, of ...


Lees verder >