De plaatsing van de eerste AquaPin in de Negenboerenpolder markeerde 18 mei de formele start van het project ‘Boeren Meten Water – Verzilting’ in de provincie Groningen.

De AquaPin werd geplaatst in een perceel winterveldbonen, dicht tegen de Waddenzeedijk in Kloosterburen. De officiële handeling werd eendrachtig verricht door bestuurder Annette van Velde van Waterschap Noorderzijlvest, Jouke Velstra van Acacia Water en perceeleigenaar en projectdeelnemer Pieter Meijer.

Pieter schetste hoe zijn voorouders in de jaren zeventig van de negentiende eeuw nog hebben meegewerkt aan het droogleggen van de polder. “We weten dus wat het betekent om dicht bij zee gewassen te telen. Maar wat er nu precíes in de grond gebeurt, daar ben ik toch wel benieuwd naar. Vandaar dat ik meedoe aan Boeren Meten Water.”

Dat verzilting van invloed is op de gewasopbrengst heeft Pieter inmiddels zelf kunnen ervaren: “Het jaar 2018 was heel erg droog. Je kon toen echt zien dat de gewassen dicht bij de dijk (waar het grondwater zouter is, red.) het eerder begaven dan de wat zuidelijker gelegen teelt.”

Lammert Westerhuis, LTO Noord-afdelingsvoorzitter Hogeland noemde verzilting ‘het onzichtbare probleem’. “Het is soms lastig om verziltingsschade van droogteschade te onderscheiden. Daarom is het goed dat agrariërs zelf gaan meten wat er in hun percelen en sloten gebeurt, sámen met het waterschap.”

Annette van Velde sloot zich daarbij aan. “Om hoogwaardige landbouw in dit gebied mogelijk te blijven maken, heeft Noorderzijlvest een zoetwaterplan opgesteld. Belangrijk daarbij is het doorspoelen van de watergangen. Maar daarmee weet je nog niet wat er op perceelsniveau gebeurt. Juist daarom is dit project zo belangrijk. Boeren Meten Water draagt bij aan bewustwording over de verziltingsproblematiek en zal informatie opleveren die we nodig hebben om met elkaar de juiste dingen te doen.”

Deelname nog mogelijk

Akkerbouwers in de noordelijke schil van Groningen en Friesland die eveneens inzicht willen krijgen in het verziltingsprobleem, kunnen zich nog aanmelden voor Boeren Meten Water. Kijk voor meer informatie op www.boerenmetenwater.nl, of neem contact op met projectleider Tjeerd Hoekstra, tel. 06-13925749, e-mail thoekstra@ltonoord.nl.