De locatie SPNA Kollumerwaard vormde op 2 maart het decor voor een tweetal kennisbijeenkomsten. ’s Middag werden erfbetreders meegenomen in de laatste ontwikkelingen rond de meetapparatuur, ’s avonds was er een soortgelijke sessie voor projectdeelnemers uit Groningen en Friesland.

Na een woord van welkom door LTO Noord-projectleider Tjeerd Hoekstra, ging Jouke Velstra van Acacia Water uitvoerig in op de vele mogelijkheden die het Fixeau-dashboard biedt. Zo kan op basis van de AquaPin-meetgegevens een helder beeld verkregen worden van de grondwaterstand, het EC-gehalte, bodemvocht en temperatuur in het eigen perceel, desgewenst aangevuld met actuele neerslag-hoeveelheden.

Onderwerpen als kweldruk, zoetwaterlenzen en drainage (wel of niet, en zo ja, in welke vorm) leidden tot levendige discussies en krijgen zeker een vervolg.