Boeren Meten Water heeft sinds kort een nieuwe projectleider vanuit Acacia Water: Maaike Feltmann. Ze volgt daarmee Judith Landheer op. In deze nieuwsbrief stelt Maaike zich graag aan u voor.

Maaike: “Ik ben sociaal geograaf en ik werk sinds 2015 in de watersector. Sinds afgelopen zomer werk ik bij Acacia Water, als projectleider internationaal en voor de Nederlandse projecten op het gebied van participatief meten. In voorgaande functies was ik projectleider bij het Netherlands Water Partnership, een netwerkorganisatie voor de Nederlandse watersector die projecten uitvoert in het buitenland. Als coördinator van een aantal landenplatforms zoals het Zuid-Afrikaplatform en het Mozambiqueplatform, bracht ik Nederlandse partijen samen met internationale opdrachtgevers en lokale belanghebbenden. Ik ben van nature een netwerker en begeleid groepsprocessen naar een gemeenschappelijk doel. Ik vind het leuk om te bouwen aan een ‘community’, waarbij alle deelnemers een inbreng leveren om een gezamenlijk belang te behalen. Ik zie het als mijn rol om de randvoorwaarden zo te maken dat het enthousiasme van iedereen die hier aan bijdraagt blijft groeien. Want projecten zoals Boeren Meten Water vallen of staan met de betrokkenheid van de deelnemers!”

Aanspreekpunt pilotgebieden

“Voor Boeren Meten Water word ik het aanspreekpunt voor de pilotgebieden in Friesland, waar we dit najaar weer een informatiebijeenkomst zullen organiseren. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de interne coördinatie van Boeren Meten Water binnen Acacia Water, inclusief de afstemming met LTO Noord, provincie en waterschap. Een paar weken geleden heb ik een dag meegelopen met het veldwerk van mijn collega Perry (zie foto). Op ons programma stond het controleren van een Aqua Pin die incorrecte meetdata leek door te geven, het vervangen van een batterij van één van de pinnen en het plaatsen van een nieuwe Aqua Pin. Ook heb ik die middag een aantal deelnemende agrariërs gesproken en ik zie er naar uit om de komende maanden de rest van de deelnemers te leren kennen.”