Recent zijn er vijf nieuwe functies toegevoegd aan het dashboard van Boeren Meten Water. Een overzicht.

  1. Kleuren duiden meetwaardes in de grafieken en geven aan of de metingen bijvoorbeeld nat, normaal of droog zijn, of anders zoet, brak of zout. De grenzen zijn in eerste instantie standaardwaardes, maar kunnen aangepast worden om beter te passen bij de lokale omstandigheden van het perceel.
  2. Notificaties (1 in onderstaande figuur) worden gebruikt om aan te geven dat de informatie niet compleet is, bijvoorbeeld v.w.b. het bodemtype van de Aqua Pin. Ook wordt gebruikers af en toe gevraagd naar de situatie op het perceel (is het nat, normaal of droog?). Dit wordt gebruikt om de grenzen van de kleuren (zie punt 1) steeds te verbeteren
  3. Voorspellingen van grondwaterstand gebaseerd op modellen en weersvoorspellingen zijn toegevoegd aan de grafieken (2 in figuur)
  4. Grondwaterstand kan getoond worden t.o.v. NAP en t.o.v. maaiveld (3 in figuur).
  5. Neerslag data van de KNMI-neerslagstations is vervangen door meer gedetailleerde radar neerslag data, zodat e.e.a. nog beter overeenkomt met de situatie op het perceel.