Het project ‘Handelingsperspectief Klimaatadaptatie Landbouw Terschelling’ waar ook met Aqua Pinnen en Aqua Mobiles wordt gemeten, heeft een nieuwe naam mét bijbehorend logo: ‘Toekomstperspectief Polder Terschelling’.

In de zoektocht naar een nieuwe naam kwam de projectgroep uit bij ‘Toekomstperspectief Polder Terschelling’. Toekomstperspectief omdat het project op zoek gaat naar handelingsperspectieven voor de middellange en langere termijn, Polder omdat daar de hoofdfocus van het project ligt, en Terschelling spreekt natuurlijk voor zich.

Logo

Het logo, toepasbaar in een liggende en een staande variant, sluit daarbij aan: het beeldmerk bestaat uit een gestileerde druppel die staat voor zoetwater (blauw) en natuur/gras (groen) die in elkaar overlopen en elkaar nodig hebben.

In de tekst is ervoor gekozen om het woord Terschelling in het rood te plaatsen als referentie naar het rood in de vlag (het rood van de daken), wat vervolgens weer symbool staat voor alle sectoren op Terschelling én voor de inwoners van die ook baat hebben bij de opgedane kennis.