Acacia Water inventariseert op welke manier het meetplatform van Boeren Meten Water geoptimaliseerd kan worden, zodat het voor agrariërs interessant wordt om de meetgegevens actief te gebruiken binnen hun bedrijfsvoering.

Hiervoor werkt Acacia Water samen met twee afstudeerstudenten. Jamie Westmaas (Haagse Hogeschool) en Durk Bakker (Wageningen Universiteit) vragen om input van agrariërs uit de projectgroepen. In de interviews zijn de studenten benieuwd naar de ervaringen van de gebruikers van de AquaPin en AquaMobile, in combinatie met het dashboard. Zij zullen vragen hoe de meetgegevens gebruikt worden en welke wensen er bestaan voor de adviesfunctie van het dasboard. Draagt het meetplatform bij aan een zuiniger en efficiënter land- en watergebruik? En worden daarmee ook kosten bespaard en opbrengstverliezen beperkt?

Tips of suggesties?

Jamie en Durk gaan graag met u in gesprek over deze en andere vragen. In de afgelopen weken hebben zij de eerste interviews afgenomen en de komende tijd zullen zij ook andere projectdeelnemers persoonlijk benaderen voor een interview. Heeft u tips of suggesties voor het onderzoek, dan kunt u altijd contact opnemen (durk.bakker@acaciawater.com en jamie.westmaas@acaciawater.com). De uitkomst van het onderzoek zal in de nieuwsbrief en in de bijeenkomsten worden gepresenteerd.