De Waterinnovatieprijs, een initiatief van de Unie van Waterschappen, richt zich op innovatieve waterprojecten en -technieken. Voor de Waterinnovatieprijs 2019 zijn 107 projecten en ideeën ingestuurd. Daaruit werden 12 genomineerden geselecteerd, onderverdeeld in vier categorieën: waterveiligheid, schoon water, voldoende water en digitale transformatie. Boeren meten Water werd genomineerd in de categorie Voldoende water.