De afgelopen jaren hebben agrariërs in de kop van Noord-Holland zelf gemeten aan zoutgehalten in sloten en boezems om zo de waterkwaliteit voor beregening in de gaten te houden. De metingen waren zichtbaar dankzij het initiatief ‘Inlaat op Maat’.

Binnen het programma Boeren Meten Water krijgt dit meetinitiatief een vervolg. Het Noordelijk Zandgebied (NZG) vormt één van de acht pilotgebieden waarin gezamenlijk wordt gemeten aan waterkwaliteit, bodemvocht en waterstanden in perceel, drain en sloot. Recentelijk zijn nieuwe meters, genaamd Aqua Mobile, verspreid onder de deelnemers in dit pilotgebied. Hiermee kunnen de agrariërs hun zoutmetingen voortzetten en ook de komende jaren de waterkwaliteit in het gebied inzichtelijk maken.

De nieuwe meters gaan samen met een vernieuwing van het platform waarop de metingen zichtbaar zijn. Tijdens het programma Boeren Meten Water wordt dit platform verder ontwikkeld. Via deze link kunt u de historische en recente metingen in de kop van Noord-Holland bekijken en kunt u metingen op verschillende punten met elkaar vergelijken. De metingen zijn voor iedereen zichtbaar doordat in dit pilotgebied is gekozen voor het openbaar beschikbaar maken van de gegevens.