In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat Acacia Water werkt aan de optimalisatie van het dashboard (meetplatform), zodat het voor gebruikers interessant wordt om de meetgegevens actief mee te nemen bij hun bedrijfsvoering. Het onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden is uitgevoerd in samenwerking met de studenten Jamie Westmaas (Haagse Hogeschool) en Durk Bakker (Wageningen Universiteit).

De eerste onderzoeksresultaten zijn inmiddels bekend. Input is verkregen via gesprekken met betrokken agrariërs én via een online-vragenlijst. Met betrekking tot de informatie op het dashboard blijkt het gewenst om enerzijds de tijdreeksen (grafieken) in te kunnen blijven zien, maar anderzijds ook een duidelijke koppeling met handelingen of ingrepen zichtbaar te maken. Met andere woorden, de betekenis van de meetgegevens en de mogelijke consequenties voor de agrariër moeten op het dashboard terug te vinden zijn. Het gebruik van kleuren in combinatie met verschillende referentiewaarden (zoals de ontwateringsdiepte of de EC van regenwater) heeft daarnaast een positieve invloed op de overzichtelijkheid van het dashboard.

Thema’s

Ook is met het onderzoek een goed beeld verkregen van de thema’s die een belangrijke rol spelen binnen de bedrijfsvoering, thema’s die mogelijk een nuttige toevoeging voor het platform kunnen zijn. Elk bedrijf heeft weliswaar een individuele focus, maar gegevens over de werking van drainagesystemen of de invloed van variërende slootwaterpeilen op het perceel zijn voor een groot deel van de agrariërs waardevol. Verder blijkt er een grote vraag naar meer inzicht in de omvang van specifieke risico’s, zoals verzilting, droogte of vernatting en de consequenties op zowel de korte als de lange termijn.

Alle deelnemers aan het onderzoek ontvangen binnenkort een terugkoppeling van de uitkomsten. Op de website www.boerenmetenwater.nl treffen deelnemers aan Boeren Meten Water een snelkoppeling aan naar het digitale meetplatform van Fixeau.