Betrokken partijen

Boeren Meten Water is een initiatief van Acacia Institute en LTO Noord.

Bij het project zijn direct betrokken Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincies Friesland, Groningen en Noord Holland, TWTG, TU Delft, Van Hall Larenstein, LTO Noord, Projecten LTO Noord, Acacia Water, Fixeau en agrariërs uit de noordelijke provincies.

Financiering is afkomstig van LTO Noord Fondsen, Acacia Water, agrariërs, Waddenfonds, waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland en ELFPO, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: ‘Europa investeert in zijn platteland’.

Mede mogelijk gemaakt door