Betrokken partijen

Boeren Meten Water is een initiatief van Acacia Institute en LTO Noord.

Bij het project zijn betrokken: Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, provincies Friesland en Groningen, Van Hall Larenstein, LTO Noord, Acacia Water, Fixeau en agrariërs uit de noordelijke provincies.

Financiering is o.a. afkomstig van Acacia Water, LTO Noord Fondsen, agrariërs en ELFPO, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: ‘Europa investeert in zijn platteland’.

Mede mogelijk gemaakt door