Veelgestelde vragen algemeen

Boeren Meten Water is een initiatief om te komen tot een vorm van participatieve monitoring en waterbeheer. Agrariërs en waterschappen slaan hiervoor de handen ineen, door samen metingen uit te voeren. Het gedeelde doel van ‘Boeren Meten Water’ is een betere waterkwaliteit, voldoende water en met betrekking tot de landbouw een duurzame productiegroei. Meten van grondwaterstanden, bodemvocht en zoutgehalte in sloot, drain- en grondwater vergroot de kennis en maakt knelpunten, zoals de verzilting van bodem- en oppervlaktewater, inzichtelijk. Beter zicht op de knelpunten levert beter zicht op welke maatregelen genomen moeten worden door zowel waterschap als agrariër. Het op deze manier samenwerken zorgt voor meer begrip voor elkaar om zo het gedeelde doel te bereiken.

Boeren Meten Water vindt momenteel plaats in aangewezen pilotgebieden in Noord-Nederland en de provincie Noord-Holland. Hier worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle agrariërs in het pilotgebied worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u zich aanmelden om deel te nemen aan Boeren Meten Water.

Het kan zijn dat in uw omgeving geen bijeenkomsten plaatsvinden. Via de nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van resultaten en ontwikkelingen in de pilotgebieden en krijgt u informatie wanneer nieuwe initiatieven van start gaan. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief. Wilt u contact met de initiatiefnemers of wilt u Boeren Meten Water in uw eigen poldergebied? Vul dan het contactformulier in.

Wanneer u interesse heeft om Boeren Meten Water ook binnen uw beheergebied van start te laten gaan, komen we graag met u in contact. Dit kan door het contactformulier in te vullen of naar ons te bellen.

Veelgestelde vragen Aqua Pin

Momenteel worden de instrumenten uitsluitend, na betaling, verstrekt aan agrariërs en waterschappen die willen deelnemen aan het project ‘Boeren Meten Water’ binnen de aangewezen pilotgebieden. De verwachting is dat de instrumenten in de loop van 2019 ook beschikbaar komen voor particulier gebruik. Meer informatie hierover is te vinden op www.fixeau.com.

De Aqua Pin is een semi-vast meetinstrument die praktisch op elke plek in het perceel geplaatst kan worden. De optimale meetlocatie voor een representatieve grondwaterstandsmeting is centraal in het perceel. Doorgaans plaatst men een meetpunt niet op de optimale locatie, bijvoorbeeld omdat een meetpunt anders ‘in de weg’ staat. Daardoor staat het meetpunt veelal aan de rand van het perceel, bij de sloot of bij bebouwing.

De Aqua Pin kan op ieder moment en op elke gewenste locatie geplaats of verwijderd worden. De Aqua Pin bepaalt vervolgens zelfstandig zijn exacte locatie en zijn positie ten opzichte van NAP. Om goed inzicht te krijgen in het functioneren van het perceel is het van belang voldoende metingen te verzamelen. Men kan er daarom voor kiezen de Aqua Pin net na het zaaien of poten in een perceel te plaatsen en net voor de oogst weer te verwijderen. Op dezelfde manier kan de Aqua Pin geplaatst worden na de oogst en verwijderd worden voor de start van het nieuwe groeiseizoen. Zodoende staat de Aqua Pin niet in de weg bij de landbewerkingen die plaatsvinden.

De Aqua Pin in zijn huidige vorm steekt ca. 10-15 cm boven het maaiveld uit. Zodoende is de Aqua Pin goed zichtbaar en in staat de metingen te versturen naar het webplatform. In de toekomst vinden er mogelijk aanpassingen plaats die het plaatsen van de Aqua Pin op gelijke hoogte of zelfs onder maaiveldhoogte mogelijk maken.

De Aqua Pin kan gemakkelijk uit het veld verwijderd worden met de speciaal hiervoor ontwikkelde trekmodule.

Stap 1: Verwijder de oranje hoofdmodule van de Aqua Pin door deze linksom te draaien.

Stap 2: Schroef de trekmodule op de Aqua Pin door deze rechtsom te draaien.

Stap 3: Trek de Aqua Pin in verticale richting omhoog. Dit kan handmatig door aan de trekmodule te trekken.

Stap 4: Er kan ook worden gekozen om de Aqua Pin machinaal omhoog te trekken. Dit kan het beste door middel van een mobiele kraan, shovel of trekker met voorlader en palletarm. Hiervoor bevestigt u een ketting aan de trekmodule en oefent u een verticale trekkracht uit.

Veelgestelde vragen Aqua Mobile

Stap 1: Open de playstore op je telefoon.

Stap 2: Zoek in de playstore naar de app ‘Fixeau Mobile’. De app is te herkennen aan het blauwe logo.

Stap 3: Installeer de app. Na het downloaden is de app te openen.

Stap 4: Als je voor de eerste keer de app opent wordt gevraagd om toegang tot locatie, bluetooth en foto’s/video’s. Ook wordt gevraagd om akkoord met de Algemene voorwaarden. Hierna kun je inloggen en de app gebruiken voor metingen.

Stap 1: Open de Fixeau Mobile app.

Stap 2: Ga naar het Meetscherm.

Stap 3: Selecteer boven in het scherm de gewenste meting van Elektrische geleidbaarheid (EC).

Stap 4: Schakel de handheld aan met daaraan aangesloten de EC sensor.

Stap 5: Als het groene licht op de handheld knippert, zoekt deze naar het bluetooth signaal van de telefoon. Wanneer de app de telefoon gevonden heeft veranderd het licht naar blauw en probeert het verbinding te leggen tussen telefoon en handheld. Bij een constant groen licht is de verbinding voltooid. Bij een rood licht is de verbinding mislukt en de handheld uitgeschakeld. Druk opnieuw op de knop van de handheld om het opnieuw te proberen. Lukt het niet verbinding te maken? Kijk dan bij vraag 10.

Stap 6: Wacht tot de meetwaarde in het scherm op een constante waarde blijft. Controleer of de temperatuurwaarde realistisch is, klik dan op het scherm om de meting op te slaan.

Stap 7: Na het opslaan van de meting kan extra informatie worden toegevoegd, zoals een foto of tekst, en kan de meting worden gekoppeld aan een bestaande meetreeks.

Stap 8: De opgeslagen meting is nu te zien bij de ‘Resultaten’ of in de ‘kaart’.

Let op: voor deze meting moet de AKVO caddisfly app geïnstalleerd zijn op de telefoon. Ook heb je een kleurenkaart nodig van AKVO en nitraat strips met de naam Nitrate 100, van het merk Quantofix. Deze striptest meet nitraat concentraties tot maximaal 100 mg/L.

Stap 1: Open de Fixeau Mobile App.

Stap 2: Ga naar het Meetscherm.

Stap 3: Selecteer boven in het scherm de gewenste meting (‘Nitraat-striptest’)

Stap 4: Volg nu de stappen in het scherm. Dit begint met een voorbereiding van de test door het inscannen van de AKVO kleurenkaart. Let hierbij op dat de gehele kaart in het scherm te zien is en de zwarte balk onderop ligt. Let ook op de belichting, zorg ervoor dat er geen schaduwen over de kaart vallen.

Stap 5: Na het inscannen van de kleurenkaart kan de test beginnen. Dip eerst de nitraatstrip één seconde in het watermonster en druk meteen op start. Leg vervolgens de strip met het gekleurde vak links in de zwarte balk op de kleurenkaart. De kleur van de strip veranderd met de tijd en wordt na 60 seconden gemeten door de app. De app telt zelf af. Zorg ervoor dat in de laatste 10 seconden de kleurenkaart weer goed in beeld is met alle vier de hoekpunten in het scherm.

Stap 6: Wanneer de meting is afgerond kom je terug in de Fixeau app. Hier kan extra informatie worden toegevoegd, zoals een foto of tekst, en kan de meting worden gekoppeld aan een bestaande meetreeks.

Stap 7: De opgeslagen meting is nu te zien bij de ‘Resultaten’ of in de ‘kaart’.

Stap 1: Open de Fixeau Mobile App.

Stap 2: Ga naar het Meetscherm.

Stap 3: Selecteer boven in het scherm de gewenste meting (‘Handmatige meting’)

Stap 4: Selecteer in het meetscherm het type handmatige meting dat je wilt opslaan. Dit kan bijvoorbeeld de elektrische geleidbaarheid zijn of de waterhoogte in een peilbuis.

Stap 5: Vul de gemeten waarde in en let hierbij op de eenheid van de meting. Met een klik op het scherm wordt vervolgens de meting opgeslagen.

Stap 6: Na het opslaan van de meting kan extra informatie worden toegevoegd, zoals een foto of tekst, en kan de meting worden gekoppeld aan een bestaande meetreeks.

Stap 7: De opgeslagen meting is nu te zien bij de ‘Resultaten’ of in de ‘kaart’.

Stap 1: Direct na het opslaan van een meting heb je de keuze een nieuwe meetreeks aan te maken of de meting te koppelen aan een bestaande reeks. Druk hiervoor op de middelste optie ‘Meting koppelen’.

Stap 2: Wil je een nieuwe reeks aanmaken voor de meting? Kies dan voor de optie ‘nieuwe reeks’. De reeks krijgt de locatie mee van het eerste meetpunt. Geef vervolgens een naam aan de reeks die herkenbaar is voor de locatie en druk op opslaan. De meting is nu opgeslagen en aan de nieuwe reeks gekoppeld.

Stap 3: Wil je de meting toevoegen aan een bestaande reeks? Kies dan in het scherm ‘koppelen’ voor de optie ‘bestaande meting/reeks’. Selecteer hier de reeks waaraan de meting gekoppeld moet worden. Meetreeksen bij jou in de buurt staan bovenaan. Druk hierna op meting koppelen.

Stap 4: Het vinkje bij ‘meting koppelen’ geeft aan dat dit is gelukt.

Stap 1: Open de Fixeau Mobile App.

Stap 2: Ga naar het scherm met de Resultaten.

Stap 3: Scroll naar de gewenste meting en verwijder deze door op het tekentje voor een prullenbak te klikken.

De kalibratie van de EC meting is nodig na de eerste keer inloggen of na een reset.

Let op, voor deze kalibratie is ijkvloeistof met een EC waarde van 1413 uS/cm nodig en gedestilleerd water.

Stap 1: Open de Fixeau Mobile App.

Stap 2: Ga naar het scherm van de Kalibratie.

Stap 3: Selecteer de EC kalibratie.

Stap 4: Volg de instructies op het scherm. Hierbij wordt de sensor afgespoeld met gedestilleerd water en afgedroogd, waarna hij in de ijkvloeistof wordt geplaatst. Start hierna de meting.

Stap 5: Wacht totdat de meetwaarde constant is en controleer of de temperatuur een realistische waarde heeft. Druk dan op ‘Bevestig meetwaarde’.

Stap 6: De kalibratie is nu voltooid en de kalibratie constante is opgeslagen in de app.

Stap 1: Eigen metingen zijn direct te zien in de app onder ‘Resultaten’ of in de ‘Kaart’.

Stap 2: Hiernaast zijn de metingen van iedere gebruiker binnen jouw project te vinden op het project dashboard. Ga hiervoor naar de specifieke internet website, en log-in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Stap 3: Nu zijn de metingen te zien. Hier kun je een keuze maken welk type meting te zien is en kun je klikken op een meetreekslocatie om de hele reeks te zien.

Stap 1: Blijft de app hangen bij het inlezen van de kleurenkaart (‘checking image quality’)? Dit is de voorbereidingsfase van de striptest waarbij de app aan de hand van de camera en de belichting bepaalt hoe hij de kleuren op de kaart moet interpreteren. Wanneer dit niet lukt zijn er verschillende mogelijke oorzaken:

Stap 2: Is de kleurenkaart goed in beeld en goed gepositioneerd?

Zorg ervoor dat de zwarte streep op de kaart onderop ligt en houdt de camera recht boven de kaart. Als de camera teveel gekanteld is ten opzichte van de kaart kan hij deze niet scannen.

Zorg ervoor dat de vier zwarte vierkanten op de hoekpunten van de kaart in beeld zijn, maar houdt de camera niet te ver weg.

Let op de belichting. Zorg dat er geen ongelijke schaduwen over de kaart vallen. Ook kan de camera moeite hebben met scannen bij weinig belichting of binnen. Probeer het dan op een andere plek.

Stap 3: Is het inscannen in de voorbereidingsfase wel gelukt, maar lukt de meting zelf niet?

Zorg ervoor dat de strip goed geplaatst is op de zwarte balk, met het verkleurde vak aan de linkerkant.

Stap 4: Lukt het niet de meting op te slaan?

Controleer dat je de meting hebt opgestart vanuit de Fixeau Mobile App en niet direct vanuit de AKVO app. Als gestart wordt vanuit de Fixeau app wordt een succesvolle meting direct opgeslagen en kan deze hierna weer gekoppeld worden aan een meetreeks.

Stap 5: Lukt het nog steeds niet de kleurenkaart in te scannen of de meting af te ronden? Stuur dan een mailtje of bel de contactpersoon bij Acacia Water BV.

Stap 1: Controleer of de bluetooth functie aanstaat op de telefoon.

Stap 2: Controleer of de handheld aanstaat, dit is te zien aan het controle lampje. Staat deze uit? Schakel hem dan opnieuw aan.

Stap 3: Controleer of de Fixeau Mobile App aanstaat en de juiste meting is geselecteerd in het meetscherm.

Stap 4: Als de optie wordt gegeven in het scherm om opnieuw verbinding te maken, druk dan op ‘Probeer opnieuw’.

Stap 5: Maakt de telefoon nog steeds geen verbinding met de handheld? Schakel dan de handheld uit door lang op de knop te drukken tot een rood lichtje brandt. Sluit hierna de app af. Open de app opnieuw en schakel de handheld weer aan. Wacht tot deze verbinding maakt. Dit is te zien aan het controle lampje, als deze groen knippert zoekt hij nog naar verbinding, wordt het groene licht constant dan is de verbinding tot stand gebracht.

Stap 6: Lukt het nog steeds niet de verbinding tot stand te brengen? Stuur dan een mailtje of bel de contactpersoon bij Acacia Water BV en vermeld de specificaties van je telefoon.

Alle metingen binnen een meetproject komen op het dashboard van het project terecht. Zijn jouw metingen onderdeel van dit project? Dan kun je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. Op het dashboard kan je kiezen welke metingen te visualiseren, bijvoorbeeld de elektrische conductiviteit (EC) of nitraat concentraties (NO3). In de kaart zijn zowel losse metingen als meetreeksen te vinden. De meetreeksen zijn te herkennen aan een dikke zwarte rand. Als je op een losse meting klikt zie je het tijdstip en de waarde van de meting. Als je op een meetreeks klik zie je de informatie over de laatst gemeten waarde, maar ook de hele tijdreeks van dit meetpunt.

Een meting wordt alleen deel van een meetreeks als deze direct na de meting wordt gekoppeld aan een bestaande meetreeks. Hoe dit te doen zie je hier (link naar punt 5).

Het is mogelijk een reset te doen van de Fixeau app. Dit kan worden gedaan vanuit de tab ‘instellingen’. Bij een reset wordt je uitgelogd en de kalibratieconstante wordt verwijderd. Ook worden de gedane metingen verwijderd uit de app, ze blijven echter nog wel beschikbaar op de website.

De reset is nodig als een andere gebruiker wil inloggen in de app.

Stap 1: Open de Fixeau app

Stap 2: Ga naar de tab ‘Instellingen’

Stap 3: Kies de gewenste taal.

Optie 1: Bij het afsluiten van de Fixeau Mobile app schakelt de handheld uit zichzelf uit.

Optie 2: Houdt de knop van de handheld voor meerdere seconde ingedrukt totdat het controle lampje rood kleurt. Hierna is de handheld uitgeschakeld.