Meten is weten

Om inzicht te krijgen in de problematiek, zijn betrouwbare meetgegevens noodzakelijk. Op dit moment ontbreken de mogelijkheden om betrouwbare metingen te kunnen doen en vindt er geen centrale datadeling plaats.

Binnen het project Boeren Meten Water worden twee meetinstrumenten doorontwikkeld: de Aqua Pin (voor het meten van de grondwaterstand, zoutgehalte grondwater en bodemvocht) en de Aqua Mobile (voor het meten van het zoutgehalte in de sloot en drain). De gegevens worden centraal op een platform verzameld en via een app en website direct online weergegeven, tezamen met meetgegevens van het waterschap.

De voordelen hiervan zijn:

  • Meer inzicht in het functioneren van het watersysteem en de effecten hiervan
  • Inzicht in en begrip voor de maatregelen die getroffen kunnen worden
  • Waterschap en agrariër kunnen vanuit dezelfde informatie het gesprek aangaan. Samenwerking staat voorop: door samen te meten, leert men elkaar beter kennen.