Waar wordt gemeten?

‘Boeren Meten Water’ vindt plaats in verschillende pilotgebieden in Noord-Nederland en Noord-Holland en loopt tot eind 2020. Na informatiebijeenkomsten in het najaar van 2018 en begin 2019, gaan de metingen begin 2019 van start. Per pilot gaan gemiddeld 20 agrariërs met de Aqua Pin en de Aqua Mobile aan de slag. De instrumenten worden momenteel uitsluitend, na betaling, verstrekt aan agrariërs die willen deelnemen aan het project ‘Boeren Meten Water’. De gebruikers worden binnen het project begeleid en ondersteund. De bijeenkomsten, gemiddeld elk half jaar, bieden de mogelijkheid om ervaringen te delen en vragen te stellen.
Op basis van opgedane ervaringen worden de instrumenten en de app/website waar nodig en waar mogelijk aangepast om zo te voldoen aan de behoefte van de agrariërs en waterschappen.