Boeren Meten Water

Boeren Meten Water

In het project ‘Boeren Meten Water’ werken agrariërs en waterschappen samen om meer inzicht te krijgen in het water- en bodemsysteem. Door samen metingen uit te voeren ontstaat begrip voor elkaar en worden maatregelen inzichtelijk die de invloed van verzilting en veenoxidatie kunnen beperken. Het gedeelde doel van ‘Boeren Meten Water’ is een betere waterkwaliteit, voldoende water en een duurzame productiegroei voor de landbouw.

Bij ‘Boeren Meten Water – Verzilting’ gaat het om het meten van grondwaterstanden, bodemvocht en zoutgehalte in sloot, drain- en grondwater. Bekijk voor meer informatie de animatie en het filmpje over verzilting die u hieronder aantreft.

Bent u akkerbouwer in het noordelijk zeekleigebied van Friesland of Groningen en heeft u belangstelling voor deelname aan het project ‘Boeren Meten Water – Verzilting’? Neem dan contact op met projectleider Tjeerd Hoekstra via thoekstra@ltonoord.nl. 

Video AquaPin installeren

Animatie veenweidegebied

Video project verzilting

Video AquaPin verwijderen

Animatie verzilting

Actueel

Kennisbijeenkomsten

De locatie SPNA Kollumerwaard vormde op 2 maart het decor voor een tweetal kennisbijeenkomsten. ’s Middag werden erfbetreders meegenomen in de laatste ontwikkelingen rond de meetapparatuur, ’s avonds was er een soortgelijke sessie voor projectdeelnemers ...


Lees verder >

EC-tabel schetst zouttolerantie

In Nederland is het de gewoonte om een zoutgehalte uit te drukken in het chloridegehalte (milligram chloride per liter). Er is echter veel voor te zeggen om over te schakelen op het Elektrisch Geleidingsvermogen (EGV), ...


Lees verder >

Meer nieuws

Mede mogelijk gemaakt door