Boeren Meten Water

Boeren Meten Water

In het project ‘Boeren Meten Water’ werken agrariërs en waterschappen samen om meer inzicht te krijgen in het water- en bodemsysteem. Door samen metingen uit te voeren ontstaat begrip voor elkaar en worden maatregelen inzichtelijk die de invloed van verzilting en veenoxidatie kunnen beperken. Het gedeelde doel van ‘Boeren Meten Water’ is een betere waterkwaliteit, voldoende water en een duurzame productiegroei voor de landbouw.

Bij ‘Boeren Meten Water – Verzilting’ gaat het om het meten van grondwaterstanden, bodemvocht en zoutgehalte in sloot, drain- en grondwater. Bekijk voor meer informatie de animatie en het filmpje over verzilting die u hieronder aantreft.

Bent u akkerbouwer in het noordelijk zeekleigebied van Friesland of Groningen en heeft u belangstelling voor deelname aan het project ‘Boeren Meten Water – Verzilting’? Neem dan contact op met projectleider Tjeerd Hoekstra via thoekstra@ltonoord.nl. 

Video AquaPin installeren

Animatie veenweidegebied

Video project verzilting

Video AquaPin verwijderen

Animatie verzilting

Actueel

Nieuwe groep deelnemers uit Lytse Bouhoeke

Een door Agrifirm georganiseerde informatiebijeenkomst heeft zeven nieuwe deelnemers aan Boeren Meten Water opgeleverd, allen afkomstig uit de Lytse Bouhoeke. Freek Pereboom van Agrifirm en Tjeerd Hoekstra, projectleider Boeren Meten Water vanuit LTO Noord, verzorgden ...


Lees verder >

Nieuwe naam en logo project Terschelling

Het project ‘Handelingsperspectief Klimaatadaptatie Landbouw Terschelling’ waar ook met Aqua Pinnen en Aqua Mobiles wordt gemeten, heeft een nieuwe naam mét bijbehorend logo: ‘Toekomstperspectief Polder Terschelling’. In de zoektocht naar een nieuwe naam kwam de ...


Lees verder >

Meer nieuws

Mede mogelijk gemaakt door