Loading...
Home Nieuw2019-10-02T13:03:10+00:00

Boeren Meten Water

Boeren Meten Water

Boeren Meten Water is een initiatief om te komen tot een vorm van participatieve monitoring en waterbeheer. Agrariërs en waterschappen slaan hiervoor de handen ineen, door samen metingen uit te voeren. Het gedeelde doel van ‘Boeren Meten Water’ is een betere waterkwaliteit, voldoende water en met betrekking tot de landbouw een duurzame productiegroei. Meten van grondwaterstanden, bodemvocht en zoutgehalte in sloot, drain- en grondwater vergroot de kennis en maakt knelpunten, zoals de verzilting van bodem- en oppervlaktewater, inzichtelijk. Een betere kijk op de knelpunten levert meer inzicht in de maatregelen die zowel waterschap als agrariër zouden kunnen nemen. Door op deze manier samen te werken, ontstaat meer begrip voor elkaar en daarmee een goede basis om het gedeelde doel te bereiken.

Animatie veenweidegebied

Animatie verzilting

Actueel

Inzicht in het veen

In het veenweidegebied rondom Aldeboarn, Friesland, gebruiken agrariërs en het Wetterskip de Aqua Pin om de grondwaterstand in het veen te meten. Naast de vijftien Aqua Pinnen zijn ook meetpunten in de naburige sloten geplaatst, ...


Lees verder >

Nieuwe functionaliteit dashboard

Recent zijn er vijf nieuwe functies toegevoegd aan het dashboard van Boeren Meten Water. Een overzicht. Kleuren duiden meetwaardes in de grafieken en geven aan of de metingen bijvoorbeeld nat, normaal of droog zijn, of ...


Lees verder >

Meer nieuws

Mede mogelijk gemaakt door