Boeren Meten Water

Boeren Meten Water

In het project ‘Boeren Meten Water’ werken agrariërs en waterschappen samen om meer inzicht te krijgen in het water- en bodemsysteem. Door samen metingen uit te voeren ontstaat begrip voor elkaar en worden maatregelen inzichtelijk die de invloed van verzilting en veenoxidatie kunnen beperken. Het gedeelde doel van ‘Boeren Meten Water’ is een betere waterkwaliteit, voldoende water en een duurzame productiegroei voor de landbouw.

Bij ‘Boeren Meten Water – Verzilting’ gaat het om het meten van grondwaterstanden, bodemvocht en zoutgehalte in sloot, drain- en grondwater. Bekijk voor meer informatie de animatie en het filmpje over verzilting die u hieronder aantreft.

Bent u akkerbouwer in het noordelijk zeekleigebied van Friesland of Groningen en heeft u belangstelling voor deelname aan het project ‘Boeren Meten Water – Verzilting’? Neem dan contact op met projectleider Tjeerd Hoekstra via thoekstra@ltonoord.nl. 

Video AquaPin installeren

Animatie veenweidegebied

Video project verzilting

Video AquaPin verwijderen

Animatie verzilting

Actueel

Studiegroepen weer van start

Medio juli stonden handelingsperspectieven bij verzilting centraal tijdens vier studiegroepbijeenkomsten, twee in Friesland en twee in Groningen.  De nieuwe deelnemers in de Lytse Bouhoeke kwamen voor het eerst in studiegroepverband bijeen. In een ruimte van ...


Lees verder >

Meer nieuws

Mede mogelijk gemaakt door