Boeren Meten Water

Boeren Meten Water

Boeren Meten Water is een initiatief om te komen tot een vorm van participatieve monitoring en waterbeheer. Agrariërs en waterschappen slaan hiervoor de handen ineen, door samen metingen uit te voeren. Het gedeelde doel van ‘Boeren Meten Water’ is een betere waterkwaliteit, voldoende water en met betrekking tot de landbouw een duurzame productiegroei. Meten van grondwaterstanden, bodemvocht en zoutgehalte in sloot, drain- en grondwater vergroot de kennis en maakt knelpunten, zoals de verzilting van bodem- en oppervlaktewater, inzichtelijk. Een betere kijk op de knelpunten levert meer inzicht in de maatregelen die zowel waterschap als agrariër zouden kunnen nemen. Door op deze manier samen te werken, ontstaat meer begrip voor elkaar en daarmee een goede basis om het gedeelde doel te bereiken.

Animatie veenweidegebied

Animatie verzilting

Actueel

Optimalisatie meetplatform onderzocht

Acacia Water inventariseert op welke manier het meetplatform van Boeren Meten Water geoptimaliseerd kan worden, zodat het voor agrariërs interessant wordt om de meetgegevens actief te gebruiken binnen hun bedrijfsvoering. Hiervoor werkt Acacia Water samen ...


Lees verder >

Meer nieuws

Mede mogelijk gemaakt door