Laatste nieuws

Update Fixeau Mobile App

De Fixeau Mobile App waarmee je de gegevens van de AquaMobile op je telefoon kunt aflezen, heeft een update ondergaan. De nieuwe versie is nu beschikbaar in de Google Play Store (alleen voor Android telefoon). ...


Lees verder >

Pinnen voor veenweidegebied

Naast het verziltingsproject komt ook Boeren Meten Water - Meetnetwerk Veenweide op stoom. Inmiddels zijn de eerste AquaPins geplaatst in Elahuizen, de Veenhoop en Hommerts. In deze gebieden loopt een proef met flexibel peilbeheer. Door ...


Lees verder >

Optimalisatie meetplatform onderzocht

Acacia Water inventariseert op welke manier het meetplatform van Boeren Meten Water geoptimaliseerd kan worden, zodat het voor agrariërs interessant wordt om de meetgegevens actief te gebruiken binnen hun bedrijfsvoering. Hiervoor werkt Acacia Water samen ...


Lees verder >

Animaties dashboard gereed

Heeft u als gebruiker van een AquaMobile en/of AquaPin behoefte aan een nadere uitleg over het dashboard? Kijk dan voor een uitgebreide set animatiefilms op www.boerenmeterwater.nl/instructiefilms Het dashboard (Fixeau-platform) van Boeren Meten Water maakt meetgegevens ...


Lees verder >