Laatste nieuws

Kennisbijeenkomsten

De locatie SPNA Kollumerwaard vormde op 2 maart het decor voor een tweetal kennisbijeenkomsten. ’s Middag werden erfbetreders meegenomen in de laatste ontwikkelingen rond de meetapparatuur, ’s avonds was er een soortgelijke sessie voor projectdeelnemers ...


Lees verder >

EC-tabel schetst zouttolerantie

In Nederland is het de gewoonte om een zoutgehalte uit te drukken in het chloridegehalte (milligram chloride per liter). Er is echter veel voor te zeggen om over te schakelen op het Elektrisch Geleidingsvermogen (EGV), ...


Lees verder >

Update Fixeau Mobile App

De Fixeau Mobile App waarmee je de gegevens van de AquaMobile op je telefoon kunt aflezen, heeft een update ondergaan. De nieuwe versie is nu beschikbaar in de Google Play Store (alleen voor Android telefoon). ...


Lees verder >

Pinnen voor veenweidegebied

Naast het verziltingsproject komt ook Boeren Meten Water - Meetnetwerk Veenweide op stoom. Inmiddels zijn de eerste AquaPins geplaatst in Elahuizen, de Veenhoop en Hommerts. In deze gebieden loopt een proef met flexibel peilbeheer. Door ...


Lees verder >

Optimalisatie meetplatform onderzocht

Acacia Water inventariseert op welke manier het meetplatform van Boeren Meten Water geoptimaliseerd kan worden, zodat het voor agrariërs interessant wordt om de meetgegevens actief te gebruiken binnen hun bedrijfsvoering. Hiervoor werkt Acacia Water samen ...


Lees verder >