Laatste nieuws

Studiegroepen weer van start

Medio juli stonden handelingsperspectieven bij verzilting centraal tijdens vier studiegroepbijeenkomsten, twee in Friesland en twee in Groningen.  De nieuwe deelnemers in de Lytse Bouhoeke kwamen voor het eerst in studiegroepverband bijeen. In een ruimte van ...


Lees verder >

Nieuwe groep deelnemers uit Lytse Bouhoeke

Een door Agrifirm georganiseerde informatiebijeenkomst heeft zeven nieuwe deelnemers aan Boeren Meten Water opgeleverd, allen afkomstig uit de Lytse Bouhoeke. Freek Pereboom van Agrifirm en Tjeerd Hoekstra, projectleider Boeren Meten Water vanuit LTO Noord, verzorgden ...


Lees verder >

Nieuwe naam en logo project Terschelling

Het project ‘Handelingsperspectief Klimaatadaptatie Landbouw Terschelling’ waar ook met Aqua Pinnen en Aqua Mobiles wordt gemeten, heeft een nieuwe naam mét bijbehorend logo: ‘Toekomstperspectief Polder Terschelling’. In de zoektocht naar een nieuwe naam kwam de ...


Lees verder >

Handelingsperspectieven in kaart gebracht

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) is betrokken bij het project Boeren Meten Water om boeren te ondersteunen bij het kiezen van handelingsperspectieven naar aanleiding van de metingen die gedaan zijn. Bij het aanbieden van handelingsperspectieven ...


Lees verder >

Op weg naar handelingsperspectief

De metingen die in het project Boeren Meten Water worden uitgevoerd verschaffen de deelnemers belangrijke informatie over de waterkwaliteit in hun percelen en sloten. Op basis van de meetresultaten wordt gewerkt aan laagdrempelige en praktische ...


Lees verder >