Laatste nieuws

Nieuwe groep deelnemers uit Lytse Bouhoeke

Een door Agrifirm georganiseerde informatiebijeenkomst heeft zeven nieuwe deelnemers aan Boeren Meten Water opgeleverd, allen afkomstig uit de Lytse Bouhoeke. Freek Pereboom van Agrifirm en Tjeerd Hoekstra, projectleider Boeren Meten Water vanuit LTO Noord, verzorgden ...


Lees verder >

Nieuwe naam en logo project Terschelling

Het project ‘Handelingsperspectief Klimaatadaptatie Landbouw Terschelling’ waar ook met Aqua Pinnen en Aqua Mobiles wordt gemeten, heeft een nieuwe naam mét bijbehorend logo: ‘Toekomstperspectief Polder Terschelling’. In de zoektocht naar een nieuwe naam kwam de ...


Lees verder >

Handelingsperspectieven in kaart gebracht

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) is betrokken bij het project Boeren Meten Water om boeren te ondersteunen bij het kiezen van handelingsperspectieven naar aanleiding van de metingen die gedaan zijn. Bij het aanbieden van handelingsperspectieven ...


Lees verder >

Op weg naar handelingsperspectief

De metingen die in het project Boeren Meten Water worden uitgevoerd verschaffen de deelnemers belangrijke informatie over de waterkwaliteit in hun percelen en sloten. Op basis van de meetresultaten wordt gewerkt aan laagdrempelige en praktische ...


Lees verder >

Kennisbijeenkomsten

De locatie SPNA Kollumerwaard vormde op 2 maart het decor voor een tweetal kennisbijeenkomsten. ’s Middag werden erfbetreders meegenomen in de laatste ontwikkelingen rond de meetapparatuur, ’s avonds was er een soortgelijke sessie voor projectdeelnemers ...


Lees verder >

EC-tabel schetst zouttolerantie

In Nederland is het de gewoonte om een zoutgehalte uit te drukken in het chloridegehalte (milligram chloride per liter). Er is echter veel voor te zeggen om over te schakelen op het Elektrisch Geleidingsvermogen (EGV), ...


Lees verder >

Update Fixeau Mobile App

De Fixeau Mobile App waarmee je de gegevens van de AquaMobile op je telefoon kunt aflezen, heeft een update ondergaan. De nieuwe versie is nu beschikbaar in de Google Play Store (alleen voor Android telefoon). ...


Lees verder >

Pinnen voor veenweidegebied

Naast het verziltingsproject komt ook Boeren Meten Water - Meetnetwerk Veenweide op stoom. Inmiddels zijn de eerste AquaPins geplaatst in Elahuizen, de Veenhoop en Hommerts. In deze gebieden loopt een proef met flexibel peilbeheer. Door ...


Lees verder >