Een door Agrifirm georganiseerde informatiebijeenkomst heeft zeven nieuwe deelnemers aan Boeren Meten Water opgeleverd, allen afkomstig uit de Lytse Bouhoeke.

Freek Pereboom van Agrifirm en Tjeerd Hoekstra, projectleider Boeren Meten Water vanuit LTO Noord, verzorgden tijdens de bijeenkomst presentaties over het project en over de werking van de meetapparatuur. Daarna konden de ondernemers in het veld zélf ervaren hoe je verzilting meet.

Aqua Mobile voor erfbetreders

Tijdens een andere bijeenkomst ontvingen alle erfbetreders die aan Boeren Meten Water meewerken een Aqua Mobile. Op die manier kunnen zij zelf met verziltingsmetingen in oppervlaktewater aan de slag, om agrariërs op dat vlak nóg beter bij te kunnen staan. Over de doorontwikkeling van de Fixeau-app (toevoegen van handelingsperspectieven, zie elders in deze nieuwsbrief) zijn de erfbetreders erg positief.