De praktijk

Het meten binnen het project Boeren Meten Water gebeurt met de Aqua Pin en de Aqua Mobile. De meetgegevens van de Pin en Mobile komen direct binnen op een webplatform.

Aqua Mobile

Boeren Meten Water

Met de Aqua Mobile kan eenvoudig het zoutgehalte in de sloot en drain worden gemeten. Hiervoor is een elektrische geleidbaarheidssensor (EC-sensor) aan te sluiten op de Aqua Mobile. Met behulp van de Fixeau Mobile App wordt de meting opgeslagen en verzonden. De meting is vervolgens direct op de mobiel en op een online platform beschikbaar. Dit leidt tot realtime inzicht in de waterkwaliteit. Met een striptest of nitraatsensor kunnen via dezelfde app ook nutriëntengehalten in het water worden vastgelegd.

Aqua Pin

De Aqua Pin meet de grondwaterstand (ten opzichte van maaiveld en NAP), de elektrische geleidbaarheid en het bodemvocht in een perceel. De Aqua Pin is modulair, zodat het aantal, type en de positie van de sensoren aan te passen zijn naar benodigde diepte afhankelijk van de lokale veldomstandigheden. De Aqua Pin is eenvoudig te installeren in het veld: een gat boren en de Aqua Pin erin zetten is al genoeg. De Aqua Pin bepaalt zelf zijn locatie en positie en kan tijdens het seizoen naar elke gewenste plek verplaatst worden. Dit maakt dat er niet alleen maar gemeten kan worden nabij de slootkant, zoals bij vaste peilbuizen, maar ook op de vaak interessantere locaties midden of elders op het perceel. De Aqua Pin kan er immers makkelijk uitgehaald worden als bijvoorbeeld het land bewerkt moet worden. Metingen zijn net als bij de Aqua Mobile direct online beschikbaar.

Webplatform

De meetgegevens van de Aqua Pin en Mobile komen direct binnen op een webplatform. Het platform wordt binnen Boeren Meten Water verder ontwikkeld. Het geeft inzicht in de huidige situatie en toont op termijn voorspellingen met betrekking tot oppervlaktewater, bodemvocht en grondwater. Het streven is via het platform op basis van de metingen advies te geven over bijvoorbeeld de benodigde beregening of de draagkracht van het perceel.
Gegevens op het platform zijn zichtbaar voor eigenaren van de Aqua Pin of Aqua Mobile en worden uitsluitend in overleg gedeeld binnen de pilot of meetcollectief.