Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) is betrokken bij het project Boeren Meten Water om boeren te ondersteunen bij het kiezen van handelingsperspectieven naar aanleiding van de metingen die gedaan zijn.

Bij het aanbieden van handelingsperspectieven worden twee lijnen gevolgd:

  • De app van Fixeau toont metingen, waaraan mogelijke handelingsperspectieven worden gekoppeld. Docent-onderzoekers van VHL voorzien de beheerders van Fixeau van informatie om de app mee te vullen.
  • Er is veel informatie over handelingsperspectieven op het gebied van verzilting beschikbaar. VHL brengt die informatie in kaart aan de hand van een handelingsperspectievenmatrix. Hierin staan verschillende soorten metingen, interpretaties en handelingsperspectieven, gericht op de korte en lange termijn. Met ondersteuning van The Salt Doctors wordt een aantal van de handelingsperspectieven in termen van ‘meten-interpreteren-handelen’ op een begrijpelijke wijze verwoord en gepresenteerd. Daarnaast is een lijst in de maak met artikelen waarin geïnteresseerden meer informatie kunnen vinden over handelingsperspectieven. Gestart is met een algemeen verhaal over verzilting. Op dit moment is VHL bezig met de uitwerking van een handelingsperspectief gericht op beregenen en toedienen kalk/gips.