Effecten van verzilting vloeien voort uit een interactie tussen water, bodem en gewas. Verziltingseffecten kunnen dus van locatie tot locatie verschillen. Daarom is het van belang om te beginnen met het begrijpen van lokaal voorkomende problemen (meten, waarnemen en interpreteren), om vervolgens tot actie te kunnen overgaan: handelen op de korte en langere termijn. Over verzilting én over de handelingsperspectieven is een set handige documenten opgesteld: