Melkveehouder Piet Jan Thibaudier uit het Friese Lemmer bevloeit sinds enkele jaren zijn 105 hectare grasland in de Brekkenpolder. Hij heeft niet alleen meer drogestofopbrengst, een hogere grondwaterstand zorgt er ook voor dat de veenoxidatie wordt afgeremd waardoor de bodemdaling vertraagt. Piet Jan demonstreerde zijn eigen irrigatiesysteem tijdens een bijeenkomst van ‘Boeren Meten Water – Veenweide’. Nieuwe Oogst schonk er aandacht aan in een artikel en een video.