In het veenweidegebied rondom Aldeboarn, Friesland, gebruiken agrariërs en het Wetterskip de Aqua Pin om de grondwaterstand in het veen te meten. Naast de vijftien Aqua Pinnen zijn ook meetpunten in de naburige sloten geplaatst, om tegelijkertijd het niveau van het oppervlaktewater te meten. Zo wordt direct inzicht verkregen in de interactie tussen sloot en perceel. 

Het slootwaterniveau blijkt vaak weinig invloed te hebben op de grondwaterstand. In de onderstaande afbeelding staat een voorbeeld van twee combinaties van oppervlaktewatermeting (in blauw) en grondwaterstandsmeting (in rood). Ook is de bijbehorende neerslag te zien (oranje).

Hoewel de percelen niet ver van elkaar liggen, blijft in het ene geval de grondwaterstand onder slootniveau en in het andere geval erboven. Wel reageert het grondwater duidelijk op neerslag.

Variaties tussen de locaties komen waarschijnlijk door verschillen in bodem en maaiveld. Door direct in de bodem te meten leren we zo steeds meer over deze interactie tussen sloot en perceel. Wanneer in het voorjaar ook bodemvocht aan de pin wordt toegevoegd, komt daar nog een interactie bij, namelijk in hoeverre het uitzakken van de grondwaterstand invloed heeft op de uitdroging van het veen.