Boeren die deelnemen aan het project ‘Boeren Meten Water’ gaan regelmatig op excursie. In januari 2019 bezochten boeren uit Franekeradeel de ‘Spaarwater’ pilot in het Groningse Hornhuizen. Daar bekeken ze een anti-verziltingsdrainage en konden ze de mobiele zoutmeters van Fixeau testen. Veel boeren waren verbaasd over de hoge zoutgehaltes die werden gemeten in het drainagewater van Jan Oosterhuis. “Jeetje, is het hier zó zout?”

Bewustwording
Tijdens de excursie werden de boeren zich ervan bewust hoe groot de verziltingsproblematiek in de Waddenregio is. En bewustwording is precies waar ‘Boeren Meten Water’ om draait. “In ‘Spaarwater’ hebben we veel kennis opgedaan over verzilting en hebben we vooral naar de oplossingen gekeken,” vertelt Jouke Velstra, directeur Acacia Water. “Twee dingen werden heel duidelijk in ‘Spaarwater’: we hebben nog te weinig data over verzilting en de boeren zijn onvoldoende bewust van de problematiek die zich onder hun perceel afspeelt. Daar willen we verandering in brengen, door boeren zélf met metingen aan de slag te laten gaan.”